Make your own free website on Tripod.com

Home
Pengenalan
Stesyen Bumi
Satelit Amatur
Perkakasan
Perisian
Belanjawan Pautan
Jalinan
Simbol & Tafsiran
Istilah Yang Digunakan

Operator Radio Satelit Amatur Malaysiaright

Hubungi Kami | Cari | Siapa Kami | Pindahturun | Frekuensi | Nama Satelit        
Senarai Satelit
OrSAM

 PROJEK OSCAR

             OSCAR 1 - (1961), OSCAR 2 - (1962), OSCAR 3  - (1965), OSCAR 4 - (1965).

 AMSAT

            AUSTRALIA-OSCAR 5- (1970), AMSAT-OSCAR 6 - (1972), AMSAT-OSCAR 7 - (1974),AMSAT-OSCAR 8 - (1978), AMSAT-PHASE 3A -(1980), UOSAT-OSCAR 9 - (1981), AMSAT-OSCAR 10 (PHASE 3B)- (1983), UOSAT-OSCAR 11 (UOSAT 2) - (1984), FUJI-OSCAR 12 (JAS 1) - (1986), AMSAT-OSCAR 13 (PHASE 3C) - (1988), UOSAT-OSCAR 14 (UOSAT D) - (1990), UOSAT-OSCAR 15 (UOSAT E) - (1990), AMSAT-OSCAR 16 - (1990), DOVE-OSCAR 17 - (1990), WEBERSAT-OSCAR 18 - (1990), LUSAT-OSCAR 19 - (1990), FUJI-OSCAR 20 (JAS-1B) - (1990),AMSAT-OSCAR 21 - (1991), UOSAT-OSCAR 22 - (1991), KITSAT-OSCAR 23 - (1992), ARSENE-OSCAR 24 - (1993), KITSAT-OSCAR 25 - (1993), ITALY-OSCAR 26 - (1993), AMRAD-OSCAR 27 - (1993), UNAMSAT-1 - (1995), FUJI-OSCAR 29 - (1996), MEXICO-OSCAR 30 (UNAMSAT-B) - (1996)

 SPUTNIK RUSIA

             RADIO SPUTNIK RS-1 DAN RS-2 -(1978), RS-3,RS-4,RS-5,RS-6,RS-7,RS-8 - (1981), ISKRA-2 DAN 3 - (1982), RS10 DAN 11 - (1987), RS-14 - (1991), RS-12/13 - (1991), RS-15 - (1994).

Topik Berkaitan

[Satelit Amatur][Nama Satelit]

 

Berita Satelit Amatur

Seminar mengenai satelit mikro TiungSAT-1 akan diadakan di Kuala Lumpur pada 12 Ogos 2002. 20 Kertas Kerja akan dibentangkan oleh penyelidik dari UTM, UPM, USM, UKM, FRIM, MARDI dan KUSTEM. Sila hubungi 607-5502904 atau email Dr. Azmi

 

Berita Operator

Untuk mengetahui dengan lebih terperinci tentang Satelit TiungSAT-1, sila hubungi Dr. Ahmad Sabirin Atau Khairul

 
Lihat Komen
Tulis Komen

 
  

  Return to Top    

Sebarang pertanyaan sila hubungi orsam2020@lycos.com.  07/24/02