Make your own free website on Tripod.com

Home
Pengenalan
Stesyen Bumi
Satelit Amatur
Perkakasan
Perisian
Belanjawan Pautan
Jalinan
Simbol & Tafsiran
Istilah Yang Digunakan

Operator Radio Satelit Amatur Malaysiaright

Hubungi Kami | Cari | Siapa Kami | Pindahturun | Frekuensi | Nama Satelit        
Belanjawan Pautan
OrSAM

Pengenalan  

Belanjawan Pautan memperihalkan tentang peringkat-peringkat kuasa yang berlaku semasa operasi penghantaran dan penerimaan.  Belanjawan pautan juga dapat memberi sedikit sebanyak idea semasa stesyen bumi yang baru hendak dibangunkan atau diubahsuai supaya dapat berinteraksi dengan lebih baik dengan satelit. Ini adalah kerana perkakasan yang terdapat pada Satelit tidak dapat diubahsuai melainkan pengubahsuian dilakukan di stesyen bumi.

Pengiraan BELANJAWAN PAUTAN

Di laman ini telah disediakan beberapa contoh pengiraan Belanjawan Pautan (Link Budget). Semua data-data tentang spesifikasi satelit dan stesyen bumi adalah rekaan semata-mata bagi memudahkan semua pelayar memahami dengan lebih mendalam tentang kepentingan pengiraan Belanjawan Pautan.

Topik Berkaitan

 [Cara Pengiraan][Contoh Pautatas][Contoh Pautatas2][Contoh Pautbawah]

[Simbol & Takrif][Rujukan][Pindahturun]

 

Berita Satelit Amatur

Seminar mengenai satelit mikro TiungSAT-1 akan diadakan di Kuala Lumpur pada 12 Ogos 2002. 20 Kertas Kerja akan dibentangkan oleh penyelidik dari UTM, UPM, USM, UKM, FRIM, MARDI dan KUSTEM. Sila hubungi 607-5502904 atau email Dr. Azmi

 

Berita Operator

Untuk mengetahui dengan lebih terperinci tentang Satelit TiungSAT-1, sila hubungi Dr. Ahmad Sabirin Atau Khairul

 
Lihat Komen
Tulis Komen

 
  

  Return to Top    

Sebarang pertanyaan sila hubungi orsam2020@lycos.com.  07/24/02