Make your own free website on Tripod.com

Home
Pengenalan
Stesyen Bumi
Satelit Amatur
Perkakasan
Perisian
Belanjawan Pautan
Jalinan
Simbol & Tafsiran
Istilah Yang Digunakan

Operator Radio Satelit Amatur Malaysiaright

Hubungi Kami | Cari | Siapa Kami | Pindahturun | Frekuensi | Nama Satelit        
Frekuensi
OrSAM

Frekuensi Satelit Amatur (Sehingga Januari 1994)  

Nama Satelit                       Frekuensi(MHz)  Transponder/    Mod

                                                                                  Beacon

AO-10     

  Pautbawah                                       145.810          B               B

                                                          145.825-.975     T               B

                                                             145.987          B               B

  Pautatas                                         435.027-.179     T               B

 

RS-10     

  Pautbawah                                         29.357           B               A

                                                           29.360-.400      T               A

                                                               29.403           B (Robot)       A

                                                              145.857          B               T/KT

                                                              145.903          B (Robot)       T/KT

  Pautatas                                         145.860-.900     T               T/KT

                                                              145.820          B (Robot)       T/KT

 

RS-12     

  Pautbawah                                          29.408           B               K

                                                             29.410-.450      T               K

                                                                29.454           B (Robot)       K

                                                               145.913          B               T/KT

                                                               145.959          B (Robot)       T/KT

  Pautatas                                           21.210-.250      T               K

 

AO-13     

  Pautbawah                                          145.812          B               B

                                                            145.825-.975     T               B

                                                               145.985          B               B

                                                               435.651          B               L/JL

                                                               435.677                          RUDAK

                                                           435.715-6.005    T               L/JL

                                                              2400.664         B               S

                                                           2400.711-.749    T               S

  Pautatas                                           435.423-.573     T               B/S

                                                            435.601-.637     T               B/S

AO-16     

  Pautbawah                                       437.02625        T/B            (1200b SSB)

                                                             437.05130        T/B            (1200b Cos SSB)

                                                             2401.14280       B          1200 bps SSB

  Uplinks                                                 145.900          T          1200 bps AFSK FM Digital

                                                                 145.920          T          1200 bps AFSK FM Digital

                                                                 145.940          T          1200 bps AFSK FM Digital

                                                                 145.960          T          1200 bps AFSK FM Digital

 

DO-17     

  Pautbawah                                          145.82438        B       1200 bps AFSK FM @ Suara Dig.

                                                                 145.82516       B       1200 bps AFSK FM or suara Dig

                                                               2401.22050       B       1200 bps BPSK (SSB)

  Pautatas                                                                   Tiada

 

WO-18     

  Pautbawah                                             437.10200      B      1200 bps BPSK, J Dig (Telem, Imaj)

  Pautatas                                                                    Tiada                                       

 

LO-19      

  Pautbawah                                              437.125        T/B       J Digital (sekunder)

                                                                     437.127        B               CW

                                                                    437.154        T/B      J Digital (primer)

  Pautatas                                                  145.840         T        1200 bps AFSK FM Digital

                                                                    145.860        T        1200 bps AFSK FM Digital

                                                                    145.880        T        1200 bps AFSK FM Digital

                                                                    145.900        T        1200 bps AFSK FM Digital

 

FO-20     

  Pautbawah                                               435.795        B        J Analog

                                                                 435.800-.900   T        J Analog

                                                                   435.910        T/B      200 bps BPSK (SSB), J Digital

  Pautatas                                                   145.850        T        1200 bps AFSK FM Digital

                                                                    145.870        T        1200 bps AFSK FM Digital

                                                                     145.890        T        1200 bps AFSK FM Digital

                                                                     145.910        T        1200 bps AFSK FM Digital

  Atau                                                       145.900-6.00   T        CW/SSB

 

AO-21     

  Pautbawah                                             145.852-.932   T               CW/SSB

                                                                   145.866-.946   T               CW/SSB

                                                                 145.985      Pengulang          FM 

             

  Pautatas                                                  435.022-.102   T               CW/SSB

                                                                   435.601-.637   T               CW/SSB

                                                                 435.015      Pengulang          FM

UO-22     

  Pautbawah                                                  435.120        T               9600 bps FM Digital

  Pautatas                                                       145.900        T               9600 bps FM Digital

                                                                         145.975        T               9600 bps FM Digital

 

KO-23 (KITSAT)

  Pautbawah                                                   435.175        T               9600 bps FM Digital

  Pautatas                                                       145.850        T               9600 bps FM Digital

                                                                        145.900        T               9600 bps FM Digital

Mir       

  Pautbawah                                                    145.550        T/Robot    

 

KO-25 (KITSAT-B)

  Pautbawah                                                  435.175/436.500 MHz     9600 bps FSK FM Digital

  Pautatas                                                      145.870/145.980 MHz     9600 bps FSK FM Digital

 

AO-26 (ITAMSAT)

  Pautbawah                                                   435.867 MHz             1200 bps PSK Digital

  Pautatas                                                        145.875 MHz             1200 bps FM Digital

                                                                         145.900 MHz             1200 bps FM Digital

                                                                         145.925 MHz             1200 bps FM Digital

                                                                         145.950 MHz             1200 bps FM Digital

 

AO-27 (AMRAD)

  Pautbawah                                       436.798 MHz           Analog FM suara/9600 bps FSK FM

  Pautatas                                           145.850 MHz           Analog FM suara/9600 bps FSK FM

 

PO-28

  Pautatas                                                         145.975 MHz           JD 9600 bps FSK (Primer)      

                                                                           145.925 MHZ          JD 9600 bps FSK (Sekunder)

  Pautbawah                                                     435.075 MHz           JD 9600 bps FSK (Primer)

                                                                          435.050 MHz           JD 9600 bps FSK (Sekunder)

[Laman Utama]

 

Berita Satelit Amatur

Seminar mengenai satelit mikro TiungSAT-1 akan diadakan di Kuala Lumpur pada 12 Ogos 2002. 20 Kertas Kerja akan dibentangkan oleh penyelidik dari UTM, UPM, USM, UKM, FRIM, MARDI dan KUSTEM. Sila hubungi 607-5502904 atau email Dr. Azmi

 

Berita Operator

Untuk mengetahui dengan lebih terperinci tentang Satelit TiungSAT-1, sila hubungi Dr. Ahmad Sabirin Atau Khairul

 
Lihat Komen
Tulis Komen

 
  

  Return to Top    

Sebarang pertanyaan sila hubungi orsam2020@lycos.com.  07/24/02