Make your own free website on Tripod.com

Home
Pengenalan
Stesyen Bumi
Satelit Amatur
Perkakasan
Perisian
Belanjawan Pautan
Jalinan
Simbol & Tafsiran
Istilah Yang Digunakan

Operator Radio Satelit Amatur Malaysiaright

Hubungi Kami | Cari | Siapa Kami | Pindahturun | Frekuensi | Nama Satelit        
Nama Satelit
OrSAM

Nama Satelit Dan Singkatan nama Masing-masing

NORAD Singkatan   [Nama Asal]              

14129 AO-10       [OSCAR 10, Fasa 3B]

14781 UO-11       [OSCAR 11, UOSAT-B, UOSAT 2]

16609 Mir

18129 RS-10/11    [RS-10]                      (COSMOS 1861)

19216 AO-13       [OSCAR 13, Fasa 3C]

20437 UO-14       [OSCAR 14, UOSAT-OSCAR 14]

20438 UO-15       [OSCAR 15, UOSAT-OSCAR 15]

20439 AO-16       [OSCAR 16, Pacsat, Microsat-A]

20440 DO-17       [OSCAR 17, DOVE, Microsat-B]

20441 WO-18       [OSCAR 18, WEBERSAT, Microsat-C]

20442 LO-19       [OSCAR 19, LUSAT, Microsat-D]

20480 FO-20       [Fuji-OSCAR 20]              (JAS 1-B)

21087 AO-21       [OSCAR 21, RS-14, RUDAK-II]  (INFORMTR-1

21089 RS-12/13    [RS-12]                      (COSMOS 2123)

21575 UO-22       [OSCAR 22, UoSat 5, UOSAT-F]

22077 KO-23       [OSCAR 23, KITSAT A, Uribyol 1]

22654 ARSENE

22825 AO-27       [OSCAR 27, AMRAD]            (EYESAT-1)

22826 AO-26       [ITAMSAT, IO-26, OSCAR 26]

22829 PO-28       [POSAT, POSAT 1, OSCAR 28]

22830 KO-25       [KITSAT B, OSCAR 25, Uribyol 2]

Topik Berkaitan

[Satelit Amatur][Senarai Satelit]

 

Berita Satelit Amatur

Seminar mengenai satelit mikro TiungSAT-1 akan diadakan di Kuala Lumpur pada 12 Ogos 2002. 20 Kertas Kerja akan dibentangkan oleh penyelidik dari UTM, UPM, USM, UKM, FRIM, MARDI dan KUSTEM. Sila hubungi 607-5502904 atau email Dr. Azmi

 

Berita Operator

Untuk mengetahui dengan lebih terperinci tentang Satelit TiungSAT-1, sila hubungi Dr. Ahmad Sabirin Atau Khairul

 
Lihat Komen
Tulis Komen

 
  

  Return to Top    

Sebarang pertanyaan sila hubungi orsam2020@lycos.com.  07/24/02