Make your own free website on Tripod.com

Laman ini serasi dengan Microsoft Internet Explorer 5.0 atau yang terkini. Ia belum diuji sepenuhnya dengan pelayar Netscape
Home
Pengenalan
Stesyen Bumi
Satelit Amatur
Perkakasan
Perisian
Belanjawan Pautan
Jalinan
Simbol & Tafsiran
Istilah Yang Digunakan

Operator Radio Satelit Amatur Malaysiaright

Hubungi Kami | Cari | Siapa Kami | Pindahturun | Frekuensi | Nama Satelit        
Belanjawan Pautan (Pautatas Dan Pautbawah)
OrSAM

Belanjawan Pautatas Bagi Satelit TiungSAT-1

Lokasi Penghantar Stesen Bumi        : Bangi 5o utara

Frekuensi Pautatasfu                            : 440 MHz

Penghantar stesen bumi                      : VHF Yagi 16 elemen, 8 Melintang

Satelit                                                      : TiungSAT-1

 Stesen Bumi 

Kuasa pada antena bagi

bullet

P = 150 W  = 21.76dBW

Gandaan antena penghantar

bullet

G = +11dBi

EIRPstesen bumi = 32.8 dBW

                Bumi ke Satelit

 Kehilangan ruang bebas

bullet

L bila S = 1000km  =  -141.5 dB

                Satelit

bullet

 G/TSatelit    =+ 0 dBi/K

bullet                 Nisbah C/T = -108.7 dBW/K
bullet

1/k(k=pemalarboltzmann) =+228.6 dB(W/Hz K)-1

bullet

Cu/kTu  = 120 dBHz

Belanjawan Pautbawah Bagi Satelit TiungSAT-1

 Lokasi Penerima Stesen Bumi     : Bangi 5o Utara

Frekuensi Pautbawah fd                : 146 MHz

Penerima stesen bumi : Antena UHF, 16 Pusingan Helical

Satelit                                               : TiungSAT-1

 Satelit

bullet

 EIRP satelit  = 17.76  dBW

                Satelit Ke Bumi

bullet

KehilanganRuangBebas = L  -  131.9dB

bullet

Bagi Sd = 1000 km

                Stesyen Bumi

bullet

G/Ts.d =+ 18/30dBi/K 

Pembawa/hingar thermal

bullet

Cd/Td =-113.5 dBW/K

bullet

PemalarBoltzmann k  =-228.6 dBW/HzK

bullet                (C/kT)d  = 115dBHz
bullet

Lebarjalur(B=20KHz) =- 13.5 dBHz

bullet                Nisbah Pembawa ke HingarCd/Nd)= 101.5 dB

Nilai Voltan pada Antena Dan Penerima (semasa pautbawah)

 

 

 

 

 

            Kuasa antena penerima,

PA       = EIRPs L + Gb [2] 

 L         = kehilangan ruang bebas

            = 17.76 131.9 + 18

bullet

            = -96 dBW

bullet

            = 2.4 X 10-10 W

             Kuasa Penerima,

PR       = PA/Lc dimana Lc = Kehilangan coaxial (feeder)

bullet

                                            = PA/1 = 2.4 X 10-10

           Voltan Penerima, VR   = (2.4 X 10-10 W X 50W)

bullet

                                                  = 1.1 X 10-4 V

            Kepekaan radio          = 0.22 mV

             Gandaan Pra-penguat  

bullet

                        GA        = 20 log 0.22/1.1 X 10-4 = -212 dB

            yang diperlukan untuk radio

         

Belanjawan Kuasa Pautbawah (Power Downlink Budget)

Parameter

Simbol

Faktor Positif

Faktor Negatif

Kuasa di masukan penerima

Pr

 

96dBW

Kehilangan penerima

Lr

1dB

 

Gandaan antena penerima

Gr

 

18dB

Kehilangan polarisasi

Lpol

3dB

 

Kehilangan ruang bebas

L

131.9dB

 

Gandaan antena penghantar

Gt

 

16dB

Kehilangan penghantaran

Lt

1dB

 

Jumlah keseluruhan

 

136.9dB

130dBW

Kuasa penghantaran   = 6.9 dBW (5 W)

Jadual 1: Belanjawan Kuasa Pautbawah 

Belanjawan Kuasa Pautatas (Power Uplink Budget)

Parameter

Simbol

Faktor Positif

Faktor Negatif

Kuasa di masukan penerima

Pr

 

114dBW

Kehilangan penerima

Lr

1dB

 

Gandaan antena penerima

Gr

 

0dB

Kehilangan polarisasi

Lpol

3dB

 

Kehilangan ruang bebas

L

141.5dB

 

Gandaan antena penghantar

Gt

 

11dB

Kehilangan penghantaran

Lt

1dB

 

Jumlah keseluruhan

 

146.5dB

125dBW

Kuasa penghantaran  = 21.5 dBW (141 W)

                  Jadual 2: Anggaran Kuasa Pautatas

Topik Berkaitan

[Kembali][Cara Pengiraan][Contoh Pautatas][Contoh Pautatas2][Contoh Pautbawah]

 

 

Berita Satelit Amatur

Seminar mengenai satelit mikro TiungSAT-1 akan diadakan di Kuala Lumpur pada 12 Ogos 2002. 20 Kertas Kerja akan dibentangkan oleh penyelidik dari UTM, UPM, USM, UKM, FRIM, MARDI dan KUSTEM. Sila hubungi 607-5502904 atau email Dr. Azmi

 

Berita Operator

Untuk mengetahui dengan lebih terperinci tentang Satelit TiungSAT-1, sila hubungi Dr. Ahmad Sabirin Atau Khairul

 
Lihat Komen
Tulis Komen

 
  

  Return to Top    

Sebarang pertanyaan sila hubungi orsam2020@lycos.com.  07/24/02